Made in Uusimaa

White Canvas Bag on Grey Background

Made in Uusimaa –kampanja tuo esiin
aidosti uusmaalaisia yrityksiä ja tuotteita!

Made in Uusimaa on monikanavainen markkinointikampanja Uudellamaalla toimivien yritysten hyväksi. Kampanjan tarkoituksena on korostaa Uudenmaan maakunnan asemaa, vahvistaa Uudenmaan maakuntaidentiteettiä ja tuoda esille uusmaalaisia yrityksiä, joiden tuotanto ja palvelut ovat täysin Uudellamaalla tuotettuja.

Uudenmaan maakunta

Uusimaa on Suomen talouden ja kehityksen veturi. Uusimaa tuottaa 39 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Alueella sijaitsi ennen koronatilanteen tuomia muutoksia yli 800 000 työpaikkaa, mikä on kolmannes Suomen työpaikoista. Uudellamaalla asuu lähes 1,7 miljoonaa ihmistä eli noin 30 prosenttia Suomen väestöstä. Uuteenmaahan kuuluu 26 kuntaa, joiden pinta-ala kattaa kolme prosenttia koko Suomesta. Kuntien koko ja profiilit vaihtelevat pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista pieniin, 2 000 asukkaan maaseutukuntiin. Uudellamaalla työskennellään muuta maata enemmän palvelualan yrityksissä. Siksi myös korona-kriisin lomautukset ja työttömyys osuvat pahiten Uudellemaalle. 60 prosenttia Suomen lomautetuista on Uudeltamaalta. Uudenmaan identiteetti on merkittävästi vahvistunut korona-kriisin ja sen aiheuttamien rajoitusten seurauksena. Paikalliset palvelut, työpaikat ja tuotteet ovat saaneet uuden merkityksen uusmaalaisten arjessa.

Uusimaa selviää kriisistä ja on Suomen kasvun veturi tulevaisuudessakin.

Kotipalvelu Iloita Oy on mukana Made in Uusimaa -kampanjassa.

Uudenmaan paikallisuutta ja kotiseutua tukien

https://etelasuomenmedia.fi/uusimaa/