Henkilökohtainen avustaja

Tuet ja etuudet vammaisille

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

Henkilökohtainen avustaja 1 Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja on apuna päivittäisissä toimissa.

Päivittäisiä toimia ovat toiminnot, jotka ihmiset elämässään tekevät joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein. Esimerkkeinä päivittäisistä toimista ovat kotona ja kodin ulkopuolella tapahtuvat ja yleisesti elämässä tapahtuvat asiat ja toimet, kuten

Vammaispalvelulaki edellyttää, että vammainen henkilö osaa määritellä avun sisällön ja toteutustavat.
Hakijalla on oltava mielipide omasta avun tarpeestaan.

Henkilökohtainen apu tukee omatoimista suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteuttamista. Henkilökohtainen apu ei ole hoitoa eikä hoivaa eikä myöskään tavanomaista kotitaloustyötä. 

 

Laadimme palvelusuunnitelman yhdessä

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa selvitetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Palveluista tehdään palvelusopimus.
Toimimme pääkaupunkiseudulla ja olemme kuntien sosiaalitoimen hyväksymä palveluntuottaja Espoon, Kauniaisten, Lohjan, Vihdin ja Karkkilan alueilla.
Meille käy myös henkilökohtaisen avun palveluseteli (PSOP) Espoon ja Lohjan alueilla.

Soita ja kysy lisää.