1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotipalvelu Iloita Oy

Y-tunnus: 3018055-9

Osoite: Saukonkoskentie 48

Postinumero: 03400

Postitoimipaikka: VIHTI

Puhelinnumero: 045 78710735

Sähköpostiosoite: tuija.nykanen@iloita.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kotipalvelu Iloita Oy

Nimi: Tuija Nykänen

Osoite: Saukonkoskentie 48

Postinumero: 03400 

Postitoimipaikka: VIHTI

Puhelinnumero: 045 78710735

Sähköposti: tuija.nykanen@iloita.fi

3. Tietosuojavastaava

Ei nimetty.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan sekä asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia tai viranomaisilta saatuja tietoja kuten: Asiakkaan nimi, asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot. Omaisen nimi ja omaisen osoite- ja muut yhteystiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan omaiselta, edunvalvojalta tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käsitellä automaattisesti eikä tiedoille suoriteta profilointia.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

14. Tietosuojaa valvova viranomainen

Rekisteröidyn oikeuksien valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu, johon rekisteröity voi olla tarvittaessa yhteydessä. Tietosuojavaltuutetun toimisto Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI, Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

Päivitetty Vihdissä 9.9.2020